การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Chiang Mai University and Kanazawa University Joint Symposium- Approaches to Haze Problems from Environment, Health Effects and Socio-Economic Impacts

สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Chiang Mai University and Kanazawa University Joint Symposium- Approaches to Haze Problems from Environment, Health Effects and Socio-Economic Impacts แบบ Online ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.วรดร ไผ่เรือง คณะสังคมศาสตร์ และ ดร. ภูชีวันท์ สุริยะวงศ์ นักวิจัยโครงการฯของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมเป็นผู้แทนหลักสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Professor Dr. Masami Furuuchi เป็นผู้แทนหลักสำหรับมหาวิทยาลัย Kanazawa จากการประชุมดังกล่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้หารือถึงความร่วมมือในการทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัย Kanazawa ในอนาคต

(อ่านต่อ...)

เขียนบทความวิจัย ตำรา หนังสือ อย่างไรจึงจะผ่านการประเมินในการตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “เขียนบทความวิจัย ตำรา หนังสือ อย่างไรจึงจะผ่านการประเมินในการตำแหน่งทางวิชาการ” โดยคณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการสัมมนา

(อ่านต่อ...)

แนวทางการจัดเตรียมวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus แบบออนไลน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดเตรียมวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus แบบออนไลน์ โดยมี รศ.น.สพ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences เป็นวิทยากร โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการหารือร่วมกันในการพัฒนาวารสารสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

(อ่านต่อ...)

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการบริหาร เป็นวิทยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตยา สารฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้มีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ online และ onsite

(อ่านต่อ...)

เขียนอย่างไรให้ปัง สำหรับมือใหม่

อกาสดีเฉพาะชาวเชียงใหม่เท่านั้น เตรียมพบกับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เขียนอย่างไรให้ปัง สำหรับมือใหม่" ครั้งที่ 1 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์ จัดโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย

(อ่านต่อ...)