สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Press

ขั้นตอนการส่งหนังสือตีพิมพ์

อ่านต่อ

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ที่อยู่ : อาคารวิทยกิตติ์ ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์ : 086-3233704

เว็บไซต์ : https://www.chulabook.com/

รายชื่อหนังสือที่จำหน่ายในร้านหนังสือนี้

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์

Commoditization of Culture in an Ethnic Community

Japanese Retirement Migration in Chiang Mai, Thailand

Burmese Migrant Domestic Workers

Cross Border Production of Watermelon in Laos

Shifting Identities

The Village in Transition

Honey Bees of Asia : Microbes, Mites and Pests

บัญชีขั้นต้น

นวนิยายญี่ปุ่นมาจากไหน


Google Maps