หนังสือ

ชีววิทยารังสีทางการแพทย์

ชีววิทยารังสีทางการแพทย์


ISBN 9786163984593
ผู้แต่ง รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ
จำนวนหน้า 212
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ มีนาคม 2563
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง แนวคิดและความรู้ชีววิทยารังสีการแพทย์สร้างจากงานวิจัย จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ การสอดแทรกและถอดบทเรียนจากการวิจัยของผู้เขียนสู่ความรู้ชีววิทยารังสีการแพทย์
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือล่าสุด